• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rynek walutowy jest notorycznym procesem transformacji oszczędności w kapitał, jaki odbywa się za pośrednictwem inwestorów walutowych i bezstronnych za pomocą instrumentów pieniężnych. Zupełnie inaczej powiadając rynek walutowy zajmuje się handlem kapitału, oraz przesunięciem go od inwestorów mających go w nadmiarze do tych, którzy go potrzebują. Jednym z rodzajów rynku pieniężnego jest rynek pieniężny, którego przedmiotem obrotu jest kapitał o terminie zwrotu, do jednego roku. Występują tutaj w następstwie tego lokaty przez zastosowanie czeków, weksli, i kredytów terminowych. Drugim jest rynek kapitałowy, gdzie termin zwrotu jest dłuższy aniżeli jeden rok i użytkuje się tu instrumenty finansowe, którymi są akcje, obligacje i kredyty długoterminowe – lokaty to też rozwój, wypróbuj Internacjonalizacja MŚP. Są to dwa bazowe detale, bez których nie ma prawo egzystować rynek pieniężny.

Categories: Biznes

Comments are closed.