• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Przepisy bhp są jasno określone przez przepisy prawa. Każdy z nas ma obowiązek się z takimi przepisami zapoznać. W tym celu niebezużyteczne jest asystowanie w organizowanych przez różne instytucje szkolenia z aspektu bhp. W wielu przypadkach udział w takim szkoleniu jest obowiązkowy, jest z góry narzucony oraz nie wolno odmówić udziału w takim szkoleniu bhp. To właśnie dzięki temu mamy słuszną wiedzę o bezpieczeństwie, higienie pracy, o przepisach przeciwpożarowych. A taka wiedza jest pracownikowi niebezużyteczna. Pracujemy w różnych miejscach, jesteśmy uczestnikami przeróżnych sytuacji, również kłopotliwych. Wobec tego również nadzór bhp na budowie przygotowują nas, przynajmniej teoretycznie do tego, jak zachować się w wskazanych sytuacjach, jak zachowywać się by takie sytuacje nigdy nie miały miejsca. A przecież czasami nie da się różnych sytuacji przewidzieć. Aby zwiększyć nasze bezpieczeństwo niebezużyteczne jest asystowanie w szkoleniach bhp, potrzebne jest przyswojenie, zapamiętanie i utrwalenie sobie przeróżnych informacji. Szkolenia bhp są prowadzone regularnie, na ogół raz do roku.

Categories: Nauka

Comments are closed.